Místo, kde mohu pomoci

Bezpečné místo pro ovdovělé, kde mohu pomáhat neznámým lidem vrátit se zpátky do života.

Podpoříte změnu

Daruj kousek sebe je jediný projekt svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i v celoevropském měřítku. Obě strany jak pomáhající, tak ti, kteří pomoc přijímají, svým přístupem podporují proces změny, jehož výsledkem je změna postoje státu k ovdovělým rodinám.