Co projekt Daruj kousek sebe přináší donátorům?

Místo, kde mohu pomoci

Bezpečné místo pro ovdovělé, kde mohu pomáhat neznámým lidem vrátit se zpátky do života.

Podpoříte změnu

Daruj kousek sebe je jediný projekt svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i v celoevropském měřítku. Obě strany jak pomáhající, tak ti, kteří pomoc přijímají, svým přístupem podporují proces změny, jehož výsledkem je změna postoje státu k ovdovělým rodinám.