Projekt založila paní Petra Glosr Cvrkalová, která prošla stejnou životní zkušeností jako mnozí z vás, kdy v 31 letech náhle ovdověla s dvěma malými dcerami. Tak jako ji láska dala dohromady s manželem, tak jí láska k dětem a pomoc dobrých lidí vratili zpátky do života. Po překonání této životní etapy se Petra rozhodla dlouhodobě se věnovat tomuto tématu a pomáhat lidem se stejným osudem.